Serveis professionals - Banner interior - EADe Consultors

ÀREA LABORAL

L’àrea laboral proporciona serveis professionals de gestió i assessorament relacionat amb el personal de les empreses: comprèn des dels contractes, altes i baixes, nòmines i assegurances socials del personal de les empreses, assessorament en matèria de bonificacions a la Seguretat Social amb l’aplicació més beneficiosa de la normativa laboral, fins a l’assessorament i gestió de tot tipus de prestacions: jubilacions, incapacitats, viduïtats, etc.

El nostre principal objectiu és oferir un servei personalitzat d’alta qualitat, donant la millor resposta professional, amb un equip de treball format i cohesionat.

Serveis professionals - Àrea laboral - EADe Consultors
Assessorament
 • Assessorament en matèria d’ocupació i contractació, així com de bonificacions, subvencions, etc.
 • Reestructuracions, sistemes de retribució i homogeneïtzació de condicions laborals.
 • Consultes verbals i per escrit, en matèria laboral, a qualsevol Administració Pública i altres organismes.
 • Interpretació d’informes i dictàmens relacionats amb la Seguretat Social, Inspecció de Treball…
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament sobre prestacions d’atur, jubilació, maternitat, subsidis…
Gestió laboral
 • Tots els tràmits per donar d’alta l’empresa.
 • Confecció de comunicats d’alta i baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i la seva tramitació.
 • Confecció de contractes de treball i còpies bàsiques pels representants dels treballadors, i el seu registre a l’Oficina de Treball de la Generalitat.
 • Estudi i confecció de les Assegurances Socials.
 • Comunicats d’accidents de tota classe de Mútues.
 • Realització de tot tipus d’informes i comunicacions als treballadors en relació a faltes i sancions, etc.
 • Cartes d’acomiadament, rebuts de quitança i indemnitzacions.
 • Assistència a actes de conciliació, inspeccions de treball, etc.